Askerlik ve Polislik hakkında her şey...

 • Askerlik Celp Dönemleri 2019

  Askerlik yükümlüleri, nüfusa kayıtlı olduğu il - ilçeye göre 2019 yılının hangi celp döneminde askere gideceğini buradan öğrebilir.

 • 2000 Doğumlular Ne Zaman Asker Olacak?

  2000 doğumlular daha şimdiden ne zaman asker olacaklarını merak etmektedir. Bu başlıklı yazıda 2000 doğumluların 2020 yılında hangi celp döneminde asker olacağını açıklamaya çalıştık.

 • Tecil Bozdurma İşlemleri 2019

  Bu yazımızda tecil bozdurup askere gitmeyi düşenenler için tecil bozdurma işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık.

 • 2019 Kasım Celbinde Kimler Askere Gidecek?

  Kasım 2019 celbinde silahaltına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk Öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 • Askerlik Boy Kilo Oranı Hesaplama

  Askerden muaf olmak çürük raporu alabilmek için özel bir hesaplama var.Örneğin 1.80 cm uzunluğunda biri için

Askerde Anfici Olmak

askerde anfici ne iş yapar
Askerde Anfici Olmak:
Acemi birliğinde anfici olmak iyi birşeydir. Yani bir sırılama yaparsak en iyi üçüncü görev anfici olmaktır. Anficiler, bilgisayar programcıları, bilgisayar mühendisleri, bilgisayar öğretmenleri,  veya uzun dönemlerde bilisayarcı askerler arasından seçilir.
Anfici ne iş yapar: Anficiler anfiden sorumludur. Anfi denilen yer içerisinde bilgisayar ve projektörün bulunduğu toplantı salonlarıdır.Acemi birliğinde bu alan genelde bir spor salonudur. Anfici bu alanın temizliğinden sorumludur. Ancak temizliği kendisi yapmaz o günkü temizlik postasına yaptırır. Ayrıca eğitimlerde anfide izlenecek cd'leri açar. Maç günleri de maç yayını yapar.
Anfici olmanın avantajları: Anficiler koğuşçular ve yemekhane sorumluları gibi kendi görevleri dışında hiçbir iş yapmaz. Yani anficiler içtimaya ve eğitimlere katılmaz,mıntıka yapmaz,bulaşık yıkamaz,nöbet tutmaz,ve kantinde sıra beklemez. Kantinde sıra beklemez çünkü gün içinde bütün bölük eğitim alanındayken onlar serbest kaldıkları için kafasına göre akşama kadar takılır. Hatta anfide  televizyon izler, internete girer. Yani anfici olmak çok iyi bir görevdir. Acemi birliğine katıldığınızda aranızda bilgisayarcı varmı vs gibi bir soru sorulursa kesinlikle talip olun. Bu soru anfici seçmek için sorulur. Anficilerin aklıma gelen hiçbir dezavantajı yoktur.
Paşlaş:

Sözleşmeli Erlikten Uzman ve Assubay Olmak

sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş
Sözleşmeli Er Uzman Olabilir Mi?
Sözleşmeli erbaş ve erlerden 2 yıl görev yapanlar sözleşmeli onbaşı, sözleşmeli onbaşılıkta da 2 yıl görev alanlar gerekli şartları sağladıkları takdirde sözleşmeli çavuş olabilir. Uzman olmak için ise hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanlığı sözleşmeli erlerden uzman erbaş ve uzman çavuş alımı için ilan çıkartır.Bu ilan çıktığında sözleşmeli erler gerekli evraklarla başvuru yapar ve uzman erbaş ve uzman çavuş olabilir. Başvuranlar takdir puanlarına göre boş kadrolara atanır.  Sözleşmeli erlerden uzman erbaş ve uzman çavuş olacaklar nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza puanlarına göre değerlendirilerek alınır.Yani sözleşmeli erlikte yükselmek oldukça kolaydır.
* Bu durumun anlaşılması için şöyle izah edecek olursak;
 • Sözleşmesini kendi isteği ile yenilemeyip üç yıl görev yapanlar.
 • Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 29 yaşından küçük olanlar
 • Uzman Çavuş olmak için lise, uzman onbaşı olmak için en az ilköğretim veya dengi okul mezunu olanlar takdir puanlarına göre sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa yada uzman çavuşluğa geçebilirler.
* Sözleşmeli erler assubaylığa ilgili mevzuattaki şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilir. Unutmayın alımlarda sözleşmeli erlere öncelik tanınmaktadır.
Paşlaş:

Sözleşmeli Erin Memur Olma Hakkı Nasıldır?

sözleşmeli er sonunda memur oluyor mu
Sözleşmeli Er Memur Olabilir Mi?
7 yıl sözleşmeli er olarak çalışanlar 7 yılın sonunda devlet personel başkanlığı veya milli savunma bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde memur olarak şansını elde ederler. 6191 sayılı sözleşmeli er kanununun sözleşmeli erlerin hangi şartlarda nasıl memur olabileceği açıkca şu şekilde tanımlanmıştır.

EK MADDE 1 – (1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (3) Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılır. Bunların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından birinci fıkrada belirtilen hizmet süresi uzatılabilir.

(4) Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî Savunma bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu madde kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”
Paşlaş:

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin İzin Hakları Nasıldır?

sözleşmeli erin ne kadar izni vardır
Sözleşmeli Erbaş ve Er İzin Hakkı:
Hava,deniz ve kara kuvvetleri komutanlığı emrinde çalışan bütün sözleşmeli erbaş ve erlerin 1 sene içerisinde 30 günü planlı 15 günü mazeretli 45 gün izin hakkı vardır. Olağanüstü durumlarda 1 aya kadar ayırca izin alabilir. Anne, baba, eş ve çocuklarının vefatı halinde 10 güne kadar mazeret izni kullanabilir. Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kanuni İzinleri:
Yani arkadaşlar lafın kısası eğer sözleşmeli er olursanız 12 ayda bir buçuk ay izniniz var. 3 senelik sözleşmeye imza attığınız takdirde bu 3 senede toplam dört buçuk ay izin kullanma hakkınız vardır. Sözleşmeli erlerin haftalık izni ise 1111 sayılı askerlik kanuna göre askerlik yükümlülüğünü yapan erler gibi düzenlenmiştir.
Paşlaş:

Sözleşmeli Er Maaşı ve Tazminatı 2019


sözleşmeli er maaşları 2019

Sözleşmeli Er Maaşı ve Tazminatı 2019
Sözleşmeli erbaş ve erler başlangıç ve temel eğitime katıldıkları tarihten itibaren maaş almaya başlar.Yani fiilen göreve başlamadan maaş almaya başlarlar. Sözleşmeli er ve erbaşlar 2 dönem için sözleşme imzalar. İlk dönem 3 yıllıktır, ikinci dönem ise 4 yıllık bir sözleşme süresi içerir.Sözleşmeli erlerin yıllık maaş zamları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre yapılır. Yani devlet memurları yüzde kaç zam alırsa sözleşmeli erlerde o oranda zam alır.

Sözleşmeli Er Maaş Tablosu 2019
1.Hizmet yılı Maaşı : 2.500 – 4.400 İkramiye -  8.512,75
2.Hizmet yılı Maaşı : 2.550 – 4.490 İkramiye - 17.025,50
3.Hizmet yılı Maaşı : 2.700 – 4.550 İkramiye - 33.915,88
4.Hizmet yılı Maaşı : 2.770 – 4.640 İkramiye - 42.293,51
5.Hizmet yılı Maaşı : 2.820 – 4.720 İkramiye - 50.671,14
6.Hizmet yılı Maaşı : 2.850 – 4.800 İkramiye - 59.048,77
7.Hizmet yılı Maaşı : 2.940 – 4.900 İkramiye - 84.181,65

3 yıl görev yapan bir kişi yaklaşık 30 bin TL 7 yıl görev yapan kişi 85 bin TL ikramiye alır.

Not: Maaş farkı görev yaptığı birliğe göre değişmektedir. Terör bölgesinde görev yapanlar daha çok maaş almaktadır.
Paşlaş:

Sözleşmeli Er Ne İş Yapar,Görevleri Nelerdir?

sözleşmeli er görevleri nelerdir
Sözleşmeli Erbaş ve Er Ne Demektir?
Vatani hizmetini yapmakta olan yükümlü erlerin yapmış oldukları görevlerin belirli bir ücret karşılığında yapan asker kişiye sözleşmeli er denir. Paralı asker yada profesyonel asker de denir. Sözleşmeli erler operasyonel görevlerde de bulunur. Bildiğiniz üzere son yıllarda normal askerlik yükümlülüğün yapmakta olan erler terör operasyonlarında kullanılmıyor.Ancak profesyonel bir asker olan sözleşmeli erler terör operasyonlarına katılır. Sözleşmeli Erlerin Normal Askerlerden Farkı Varmıdır?
Sözleşmeli erler 1111 sayılı askerlik kanunu kapsamında vatani hizmetini yapmakta olan erler gibi günlük faaliyetleri ve hafta sonu izinleri planlanır. Sözleşmeli erbaş ve erler 5510 sayılı kanun kapsamında sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. Normal askerlerden farklı olarak sözleşmeli erlerin kariyer yapma imkanı vardır. İlk sözleşmeleri 3 yıl ikinci sözleşmeleri 4 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hizmet sürelerini tamamlayanlar yada bu süre içerisinde gerekli şartları taşıyanlar uzman çavuş, assubay ve sivil memur olabilirler.
Paşlaş:

Sözleşmeli Er Nasıl Olunur Şartları Nelerdir?

sözleşmeli er nasıl olunur
Sözleşmeli Er Olma Şartları:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Erkek olmak
 • İlköğretim mezunu ise vatani görevini yapmış veya yapıyor olmak ve 25 yaşını bitirmemiş olmak
 • Ortaöğretim (lise) mezunları için ise 20 yaşından gün almış 25 yaşını bitirmemiş olmak (askerliğini yapmış veya yapmamış herkes kabul edilir)
 • Başvuru klavuzunda belirtilen boy kilo ve sağlık şartlarını taşıyor olmak (tüm adaylar için)
 • Güvenlik soruşturmasının olumlu olması
 • Sınav mülakatında başarılı olmak
* Genel olarak sözleşmeli er olabilmek için taşımanız gereken şartlar yukarıdakilerdir. Bunun haricinde özel şartlar olursa bu ilanda belirtilir. Sözleşmeli er alım ilanları ilgili komutanlığın internet sitesinden duyrulur ve gerekli evraklar ile mülakat tarihleri ilanda belirtilir. Hava,Kara,Deniz ve Jandarma Genel Komutanlığının güncel sözleşmeli er ilanlarını görmek ve başvuru yapmak için buraya tıklayın.
Paşlaş:

Sözleşmeli Er Alımı İlanları ve Başvurusu 2019

sözleşmeli er başvuru yapma
Sözleşmeli Er Alım İlanları:
Arkadaşlar kara,hava ve deniz kuvvetleri komutanlığının sözleşmeli er alım ilanlarını güncel olarak bu sayfadan paylaşıyoruz. Eğer sözleşmeli er olmak gibi bir düşünceniz varsa sayfamızı takip ederek sözleşmeli erlik için başvurunuzu buradan yapabilirsiniz. İlan ve başvuru dışında sözleşmeli erlik hakkında merak edilen eğitim süresi, maaşı, izin hakkı, devlet memurluğuna geçiş hakkı gibi herşeyi daha önceki makalelerimizde paylaşmıştık. O yazıları buraya Sözleşmeli Er kategorisine tıklayarak okuyabilirsiniz.

* Kırmızı ile güncell yazılı olan sözleşmeli erlik için başvurunuzu linke tıklayarak hemen yapabilirsiniz.Paşlaş:

Askeriyede özel hastaneden alınan rapor geçerli mi?

özel hastaneden alınan rapor askerde geçermi
Özel Hasteneden Alınan Rapor:
Asker hastaneleri sağlık bakanlığına devredilmeden önce TSK personeli, öğrencileri ve 1111 sayılı kanun gereğince askerlik yükümlülüğü bulunan er ve erbaşlar herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle sağlık raporunu sadece asker hastanelerinden alması zorunluydu. Vakıf veya özel bir hastaneden rapor aldıysa da bu raporun geçerliliğinin olması için asker hastanesine onaylatması gerekiyordu. 
Devlet Hastanesinden Onay...
Şimdi devir değişti. Yeni dönemde sağlık raporu bütün kamu hastanelerinden alınabiliyor. Hatta yalnızca kamu hastanelerinden alınması gerekiyor da diyebiliriz. Şöyle ki mesela askerden izinli geldiniz kanuni izninizin sonuna doğru hastalandınız başkaca kullanabileceğiniz izniniz de yok. İşte böyle bir durumda herhangi bir kamu hastanesine gidip rapor alabilirsiniz. Eğer vakıf yada özel bir hastaneden rapor alırsanız da bu raporu herhangi bir kamu hastanesine onaylatıp askerlik şubesine öyle vermeniz gerekiyor. Özel yada vakıf hastanelerinden alınan raporlar bir kamu hastanesince onaylanmadıkça geçerli sayılmıyor. Bu konuda sık sorulan sorulara soru cevap şeklinde şöyle bir cevap verecek olursak;

Soru: Devlet hastanesinden alınan rapor askeriyede geçermi?
Cevap: Evet geçerlidir.
Soru: Özel hastaneden alınan rapor askeriyede geçerlimi?
Cevap: Bir kamu hastanesine onaylatılmadıkça geçerli değildir onaylatılırsa geçerlidir.
Soru: Acilden alınan rapor askeriyede geçerlimi
Cevap: Bildiğiniz üzere artık acilde istisnai durumlar dışında rapor yazılmıyor.Ancak acilde  yazılan rapor elbetteki geçerlidir. Ancak raporu, birliğinize gitmeden önce bağlı bulunduğunuz askerlik şubesine mutlaka onaylatın.
Paşlaş:

1998 Doğumluların Yoklama Kağıdı

1998 Doğumluların Yoklama Kağıdı:
Askerlik yoklama kağıdı eskiden olduğu gibi artık evlere gönderilmiyor.Bildiğiniz üzere eskiden askerlik çağına yaklışmış her erkeğe yoklama kağıdı gelirdi. Günümüzde yoklama kağıdı kaldırıldı yerine TRT üzerinden duyuru yapılarak yükümlülüre tebliğ ediliyor ve resmi tebligat yapılmış sayılıyor.Askerlik yoklamasında askere alınacak kişi ön sağlık muayenesine alınarak askere elverişli olup olmadığı saptanır ve askerliğinin nerede ne zaman yapacağının planlaması yapılır.Yıl itibariyle 19 yaşına girmiş ve okul ile ilişiğini kesmiş her erkek yoklama yaptırmak zorundadır aksi takdirde yoklama kaçağı durumuna düşer ve idari para cezası ile cezalandırılır. 
Yoklama ve Muayene İşlemleri:
Genel sorulara şöyle cevap verecek olursak yoklama kağıdı eve gelmez, 1998 doğumluların yoklama işlemlerine ve askerlik muayene tarihlerine aşağıdaki resmi duyurudan ulaşabilirsiniz.
 • 1998 doğumluların yoklama işlemlerine ilişkin duyurusu için tıklayın.
Paşlaş:

Türkiye Ne Kadar Silah Satıyor?

türkiyenin savunma sanayi ihracat rakamları
Türkiye Ne Kadar Silah Satıyor?
Türkiye'nin savunma sanayi konusunda son yıllardaki gelişmesi hepimizin malumu. Yerli tank, yerli helikopter yerli piyade tüfeği, yerli insansız hava araçları Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilmeye başlandı.Bu gelişmelerle beraber Türkiye artık en çok silah satan 100 ülke arasına girdi. Tabi ki şu anda Türkiye olarak Amerika, Fransa, Almanya, Rusya gibi dev silah satıcısı ülkelerle yarışacak boyutta değiliz. Ancak savunma sanayi de eskiye nazaran bir gelişme olduğu ve yerli üretim seviyesinin her sene yükselmesi ülkemiz adına sevindirici. Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları için daha önce ithal ettiğimiz bir takım silah ve askeri malzemeleri ihraç etmesek de üretmemiz de önemli bir nokta.
Hangi Ülke Ne Kadar Silah Satıyor?
Aşağıdaki videoda dünyaya en çok silah satan 100 ülkenin şirketleri ve ihraç rakamları var. Türkiyeden de iki şirket bu listeye girdi. Bunlar 73.Sırada 1110 Milyon Dolarlık ihracatla Aselsan ve 89.sırada 850 Milyon dolarlık ihracatla Türk Havacılık Enstitüsüdür. Aşağıdaki videoyu izleyerek hangi ülkelerin ne kadar silah ihraç ettiğini görebilirsiniz.

Paşlaş:

Askerde Yemekhane Sorumlusu Olmak

askerde yemekhanede çalışmak
Askerde Yemekhane Sorumlusu Olmak:
Acemi birliğinde en kebap, en rahat görevlerden biri yemekhane sorumlusu olmaktır. Aslında en iyisi koğuşçu olmaktır. Onu daha önce "askerde koğuşçu olmak" adlı yazımızda anlatmıştık. İşte koğuşçuluktan sonra en rahat görev yemekhane sorumlularıdır. Yemekhane sorumluları rastgele  seçilir. Yemekhane sorumlusu olmak için aşçı olmak gerekmez.Sonuçta yemekhane sorumluları yemek yapmaz sadece yemeklerin hazırlanması, dağıtımı, yemekhanenin düzeni ve temizliği ile ilgilinir. Yani aşçılıkla alakası yoktur. 
Yemekhane sorumluları ne yapar?
Yemekhane sorumlularıda tıpkı koğuşçular gibi hiçbir iş yapmaz. O günkü yemekhane postasını yönlendirir ve yemekhane postasına yemek dağıttırır bulaşık yıkattırır ve yemekhanenin temizligini yaptırır. Sabahtan akşama kadar yemekhane çevresinde boş boş dolaşır çayını kahvesini ve sigarasını içer rahat rahat gazetesini okur.
Yemekhane sorumlusu olmanın avantajları nelerdir?
Aslında avantajları saymakla bitmez. En başta içtimaya katılmaz. Eğitim ve mıntıka yapmaz Nöbet tutmaz. Yemekhane sorumlularının Kastamonu ve Manisa gibi kalabalık eğitim birliklerinde diğer askerlerin yaklaşık 1 saat yemek sırası beklediği birliklerde çok önemli bir husus olan yemek sırası gibi bir derdi olmaz ilk yemeği onlar yer.
Yemekhane sorumlusu olmanın dezavantajları nelerdir?
Yemekhane sorumlusu olmanın belki de tek dezavantajı vardır o da hergün sabah 4 de kalkmaktır. Yani yemekhane sorumluları diğer askerlere göre 1-2 saat daha az uyur.
Paşlaş:

Düz Taban Olanlar (Muafiyet) Çürük Alır Mı?

düz taban dereceleri
Düz Tabanlar Askere Gider Mi?
Arkadaşlar askerlik kanununun 66.Maddesi şöyle der ‘’ düztaban olan kişiler muayene ve değerlendirmeye tabi tutularak askerliğe elverişli olup olmadıklarına karar verilir ‘’  Yani düz taban kişiler askerlikten muaf olabilir çürüğe ayrılabilir.Ancak düz tabanlıktan muafiyet almak öyle kolay da değildir. Bazı şartları var yani her düz tabana muafiyet verilmiyor. Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere askerliğe elverişli olmadığı değerlendirilen düz tabanlara çürük raporu verilir. Yani düz tabanlığın derecesine Buna göre de sağlık kurulu askerlik yapabilir yada yapamaz diye bir kanaata varır. Peki bu sağlık kurulu askerlik yapar yada yapamaz diye kararını verirken neyi dikkate alır derseniz onlarda aşağıda yazılı 9 maddede toplanmaktadır. İşte o maddeler; 
 • Pençe şeklinde yürüyüş esnasında oluşan şekil bozukluğu,
 • Ayak bilek Kısımında nötral durumda 10 derece üstünde düşük ayak veya 10 derece üstünde bükülme yapmama bozukluğu,
 • Düztabanda kas, kemik ve kiriş bozukluklar,
 • Ağrılı topuk dikeni ve aşil kirişi kısalıklar,
 • Bir ayağın diğerine göre 3 cantimden küçük veya 6 cantimden büyük olması,
 • Yürüyüşü engelleyen flask düztaban sorunu ve ayak bacak yerinde atrofi ve spazm gibi tarsal eklemlerde dejenerasyon oluşması,
 • Bir ayağın düztaban değerlendirmesinde yok durumunda olması,
 • Yürüyüş esnasında bozukluk veren çukur taban sorunu,
 •  Yürüyüş bozukluğuna neden olan düztaban rahatsızlığında çekilen ön ve arka grafillerinde görülen dezenformasyonlar ile topuk kemik yüksekliğinin 10 dereceden az olması durumu,
 • Kendinizin muafiyet alıp almayacağınızı yukarıdaki maddeleri okuyarak anlayabilirsiniz. Yukarıdaki maddelerin sadece bir tanesi bile sizde mevcutsa muafiyet alma şansınız oldukça yüksek.Eğer düz tabanlık sorunu varsa muhakkak bununla ilgili bir rsağlık raporunuz da vardır. Bu sağlık raporunuzda belirtilen tanımlarla yukarıdaki maddeleri karşılaştırarak bir değerlendirme yapabilirsiniz. 
  Paşlaş:

  Komando Yemini Marşı - Andı Sözleri İndir Videosu İzle

  komando marşı
  Komando Marşı:
  Komando yemini veya andı "Korku Nedir Bilmeyiz" diye başlayan mısralara denir. Bu yemin genel olarak komandoların mezuniyet töreninde veya komandolar tarafından operasyon öncesi motive olmak için operasyona çıkmadan hemen önce söylenir. Birde komando marşları vardır bu marşlar ile yeminler birbirine karıştırılmamalıdır mesela Hakkari Dağ Komando Tugayı'nın söylemiş olduğu "Bir Kar Yağar İnce İnce" şeklinde başlayan komando marşıdır.  Bu marşı hepimiz nefes filminden zaten biliyoruz.Bu marşı genelde komandolar eğitim birliğinde söyler. Aşağıya her iki marşın da sözlerini yazıyorum.Türk komandoları bir intikal veya operasyon öncesi bu tür marşları motive olmak adına söyler. Arkadaşlar marşları bilgisayara indirmek için buraya tıklayın ve videonun url'sini just insert a link yazan yere yapıştırın daha sonra ister video şeklinde ister mp3 formatında marşları bilgisayarınıza indirirsiniz.

  KOMANDO MARŞI
  bir kar yağar ince ince
  komandonun hali nice
  bir operasyon var bu gece
  vur vur dağcı komando
  vur paraşütçü komando  KOMANDO YEMİNİ - ANDI
  Korku nedir bilmeyiz
  Biz dağların erleri 
  .....
  Paşlaş:

  Blog Arşivi