Askerlik ve Polislik hakkında her şey...

Kavimler Göçü Nedir Hangi Yılda Olmuştur?


Kavimler Göçü Nedir? KISACA
Kavimler göçü milattan sonra 375 yılında hunların Karadeniz in kuzey kısmından Avrupa'ya doğru giderken karşısına çıkan barbar kavimleri ( Ostro got, Vizi got, sue, Sakson, Angil, frank ve vandal ) yerlerinden etmesi ile sonuçlanan tarihi büyük göç olayıdır.


Kavimler Göçü Nedir? UZUN ANLATIM
Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Alan ülkesini ele geçirdikten sonra Volga kıyılarında göründüler. O tarihlerde Karadeniz kuzeyindeki düzlükler, bir Germen kavmi olan Gotların hakimiyetindeydi. Don ve Diny per nehirleri arasında Ostro Gotlar (Doğu Got’ları), onun batısında Vizi Gotlar (Batı Got’ları) bulunuyordu. Daha batıda Transylvania ve Galiçya’da Gemideler, bugün Macaristan toprakları içinde yer alan Tisza ırmağı dolaylarında Vandallar vardı. Bu dört Germen kavmin dışında aynı bölgede İranlı ve Slav kitlelerin yanı sıra küçük Germen toplulukları da yaşıyordu. Hun başbuğu Balamir idaresinde, ilk saldırı Ostro Gotlara yapıldı. Bu saldırı onları yıkmaya yetti (374). Ardından Ostro got Kralı Erman Arik intihar etti ve yerine Hunlar tarafından Hunimund isimli bir kral atandı. Üstün bir askeri yeteneğe sahip Hun orduları saldırılarına devam ederek Diny per kıyılarında Vizi Gotlara büyük bir darbe indirdi. Vizi got Kralı Atanarak, kalabalık Vizi got kitleleriyle batıya doğru kaçtı (375). Böylece Hun askeri gücünün harekete geçirdiği ve batıya doğru çeşitli kavimlerin birbirlerini yerlerinden iterek (topraklarından çıkararak) Roma İmparatorluğu’nun kuzey eyaletlerini alt üst edip, İspanya’ya kadar uzanmak suretiyle Avrupa’nın etnik çehresini değiştirdiği tarihi “Kavimler Göçü” başlamış oldu.

Beklenmedik yerlerde görülen ani ve şiddetli Hun darbeleri Doğu Avrupa kavimleri arasına korku ve dehşet uyandırmıştır. Hatta Hunlar aleyhinde çoğu Lâtin ve Grek kaynaklarında kayıtlı, inanılmaz söylenti ve hikâyelerin çıktığı bilinmektedir.

Hunlar; Gotlardan, Alanlardan ve Germen Tayfalardan oluşturdukları yardımcı kuvvetlerle takviyeli olarak ilk defa 378 baharında Tuna’yı geçtiler ve Romalılardan hiçbir karşılık görmeksizin, Trakya dolaylarına kadar ilerlediler. Bununla birlikte, Roma topraklarında görülen bu kuvvetlerin yalnızca keşif için gönderilen öncü birlikler olduğu, daha sonraki tarihlerde bugünkü Macaristan ovalarına kadar akınlar düzenlenmesinden anlaşılmaktadır. Hun saldırılarından kaçan, bugün Avusturya arazisindeki Macromania ile Kurdalar, Roma topraklarına geçmeye hazırlanırken, İran asıllı Samatar Roma sınırlarını aşıyorlardı. Diğer yandan, daha önceden sınırları aşan ve Transylvania duraklamış olan Vizi Gotlar ise Roma sınırlarını geçiyorlardı (381). Bu sıralarda Germen asıllı topluluklar ile İranlı Baştarnalar, Batı Macaristan’dan Alplere sarkarak İtalya sınırlarını tehdit etmeye başlamışlardı.

Hunlar, Roma İmparatoru I. Theodisius’un ölüm yılı olan 395’te iki cepheden harekete geçtiler. Hunların bir kısmı Balkanlardan Trakya’ya doğru ilerlerken daha büyük bir kısım, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya yöneltilmişti. Basık ve Kursık adlı iki başbuğun yönetimindeki Anadolu akını, Hun Devleti’nin Don nehri civarında konuşlanmış olan doğu kanadı tarafından düzenlenmişti. Romalıları olduğu kadar Sasani İmparatorluğu’nu da telaşa düşüren bu akında Hun kuvvetleri, Erzurum bölgesinden itibaren Karasu ve Fırat vadilerini takip ederek Melitene (Malatya) ve Kilikia (Çukurova)’ya kadar ilerlediler. Bölgenin en korunaklı kaleleri olan Edessa (Urfa) ve Antakya’yı bir süre kuşattıktan sonra Suriye’ye inerek Tyros (Sûr)’u bir süre baskı altına aldılar ve oradan Kudüs’e yöneldiler.
Hunlar sonbahara doğru kuzeye doğru ilerleyerek Orta Anadolu’ya, Kappadokia - Galatia’ya (Kayseri - Ankara ve dolayları) ulaştılar. Oradan Azerbaycan - Bakû yolu ile kuzeydeki merkezlerine döndüler. Bu, Türklerin Anadolu’da tarihteki ilk görünüşleridir. 398’de küçük çapta pek çok kez tekrarlanan bu tür seferler karşısında Doğu Roma’nın genç imparatoru Arcadius hiçbir ciddi tedbir alamamıştır.


Paşlaş:

3 yorum:

  1. efsane olmuş ama yazarken elim koptu yinede kim yaptıysa ellerine sağlık bakalım projeden kaç alıcam

    YanıtlaSil

Yukarıdaki Facebook Yorum kutusunu kullanarak sorularınıza anında cevap alabilirsiniz.

Blog Arşivi