Askerlik ve Polislik hakkında her şey...

 • 2002/3 Ağustos Celbi Askerlik Yerleri ve Sevk Tarihleri

  2002/3 tertip olarak ağustos 2022'de askere alınacak olan erlerin acemi ve usta yerinin neresi olduğu ve ne zaman teslim olunacağına ilişkin askerlik sorgulaması e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

 • 2022 Ağustos Celbi Sınıflandırma Duyurusu

  Milli Savunma Bakanlığı her celp döneminden yaklaşık 1.5 ay öncesi o celp döneminde kimlerin askere alınacağına ilişkin TRT aracılığıyla duyuru yapmaktadır.

 • Askerlik Celp Dönemleri 2022

  Askerlik yükümlüleri, nüfusa kayıtlı olduğu il - ilçeye göre 2022 yılının hangi celp döneminde askere gideceğini buradan öğrenebilir.

 • 2002 Doğumlular Ne Zaman Asker Olacak?

  2002 doğumlular daha şimdiden ne zaman asker olacaklarını merak etmektedir. Bu başlıklı yazıda 2002 doğumluların 2022 yılında hangi celp döneminde asker olacağını açıklamaya çalıştık.

 • Tecil Bozdurma İşlemleri 2022

  Bu yazımızda tecil bozdurup askere gitmeyi düşenenler için tecil bozdurma işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık.

 • 2022 Şubat Celbinde Kimler Askere Gidecek?

  Şubat 2022 celbinde silahaltına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk Öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar Müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 • Askerlik Boy Kilo Oranı Hesaplama

  Askerden muaf olmak çürük raporu alabilmek için özel bir hesaplama var.Örneğin 1.80 cm uzunluğunda biri için

Kadınlarda Askerlik Yapabilsin 2022

Kadınların Askerlik Yapması Hakkında 
Kadınlarında Askerlik Yapmaları Gayet Normal Olmalı Askerlik yapmak isteyen kadınlarında uygunluk testinden geçtikten sonra askerlik yapmaları gayet normal karşılanmalıdır. Türk vatandaşı olan her erkek askerlik yapmaya nasıl mecbur ise kadınlarımızında bu maddede bazı değişiklikler ve esneklikler ilave edilerek güncellenirse, kadınlarımızın talepleri doğrultusunda askerlik yapmaları ve er, astsubay veya yedek subay vs. gibi görevlerde bulunması sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi için imkan sağlanması lazımdır. Bu konuda Reformdan söz eden Vahapoğlu, Askere alınacak Türk kadınlarımıza güvenin diyerek, askere gitmek isteyen Türk kadınlarımızı askere alalım dedi. Bazı Millet vekillerinin soruları üzerine MSB ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala yanıt olarak bedelli askerlik başvurularını Aralık ayına kadar alınmasını ve kura çekimlerinin de Aralık 2022 sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Bilgi Paylaşımı İçin Telegram Grubumuza Katılın!
Paşlaş:

Jandarma sözleşmeli Muvazzaf Subay Alımı Başvuru ve Şartları 24 Aralık 2021 - 09 Ocak 2022

Uzun zamandır gençler tarafından beklenen sözleşmeli muvazzaf subay ilanı Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinden ve Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesinden yayınlandı. Çeşitli branşlarda 73 kişisi kadın 449 kişisi erkek olmak üzere toplamda 550 subay alımı gerçekleştirilecektir. Yaş ve başvuru şartlarını aşağıda görebilirsiniz. Başvuru klavuzunu görmek için TIKLAYIN. Başvuru yapmak istiyorsanız aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU YAP!

ARANAN ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2’de belirtilen en az dört yıllık
lisans programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda
olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
d. Adaylar tarafından;
(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2020-2021
yıllarında yapılan KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-
2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES
şartı bulunmamaktadır.
(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan
KPSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan
ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-6-
(4) Muvazzaf olarak temin edilecek veteriner branşında 2020-2021 yıllarında yapılan
KPSS’de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-2020-2021 yıllarında
yapılan ALES’ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,
(5) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında
olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
e. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak
1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş
olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
(3) Muvazzaf tabip, diş tabibi ve veteriner subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g. TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve
astsubay adayları değerlendirme sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık
kurulu raporu almak,
(2) Hukuk branşı için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Ek-d değerlendirme çizelgesinde
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların
hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde
hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur”
kararlı sağlık kurulu raporu almak,
ğ. Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(1) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(2) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve
öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(3) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak
ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,
h. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
i. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
-7-
l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve
aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri
okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil
okullardan çıkarılmamış olmak,
m. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış
veya çıkarılmamış olmak,
n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
o. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
ö. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
p. Hamile olmamak
NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.
2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede
belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
3. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur
durumunda olmasından adayın kendisi sorumludur.

Paşlaş:

Blog Arşivi