Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kavimler Göçü etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Kavimler Göçü Nedir Hangi Yılda Olmuştur?

Kavimler Göçü Nedir? KISACA Kavimler göçü milattan sonra 375 yılında hunların Karadeniz in kuzey kısmından Avrupa'ya doğru giderken karşısına çıkan barbar kavimleri ( Ostro got, Vizi got, sue, Sakson, Angil, frank ve vandal ) yerlerinden etmesi ile sonuçlanan tarihi büyük göç olayıdır. Kavimler Göçü Nedir? UZUN ANLATIM Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Alan ülkesini ele geçirdikten sonra Volga kıyılarında göründüler. O tarihlerde Karadeniz kuzeyindeki düzlükler, bir Germen kavmi olan Gotların hakimiyetindeydi. Don ve Diny per nehirleri arasında Ostro Gotlar (Doğu Got’ları), onun batısında Vizi Gotlar (Batı Got’ları) bulunuyordu. Daha batıda Transylvania ve Galiçya’da Gemideler, bugün Macaristan toprakları içinde yer alan Tisza ırmağı dolaylarında Vandallar vardı. Bu dört Germen kavmin dışında aynı bölgede İranlı ve Slav kitlelerin yanı sıra küçük Germen toplulukları da yaşıyordu. Hun başbuğu Balamir idaresinde, ilk saldırı Ostro Gotlara yapıldı. Bu saldırı onları yıkmaya yetti (374)

Kavimler Göçünün Maddeler Halinde Sonuçları

Kavimler Göçünün Sonuçları (Maddeler Halinde) Kavimler göçünün ortaya çıkardığı başlıca sonuçları (özellikleri) aşağıda belirtmiş olduğumuz 10 madde ile açıklanabilir. Daha anlaşılabilir olsun diye maddeleri olabildiğince kısa tutmaya çalıştık.5.maddede kavimler göçünün dini sonucu yer almaktadır. 1-Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır. 2-İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır. 3-Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı 4-Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır. Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur.  5-Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur. (Dini Sonuçları) 6-Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır. 7-Avrupa’da Feodalite (Dere

Kavimler Göçünün KISACA ve UZUNCA Nedenleri

Kavimler göçünün nedenlerini (sebeplerini) kısaca ve uzunca aşağıda 3 madde ile izah etmeye çalıştık.İster uzun uzun maddeleri ezberleyin isterseniz kısaca göçe neden olan maddeleri ezberleyin tercih size kalmış. Elbetteki göçün sebeplerini anlayarak ezberlemek en doğrusu ancak kavimler göçü ile ilgili aşağıdaki çok kısa sebeplerini ezberlemenizde çoğu soruyu doğru çözmenize yardımcı olacaktır. KISACA  Nüfus Artışı  Kuraklık  Tarım alanlarının azalması ve Kıtlık   UZUNCA Büyük Hun Devletinin dağılması sonucunda nüfuslar başka yönetimlere katılmıştır ve bu nedenle de yoğun olan bu nüfus batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır.  İdil ırmağının ortasına kadar gelip burada konaklayan Hunlar, bu bölgeye gelen kavimleri uzaklatırmışlardır ve göç etmelerine neden olmuşlardır. Hunların göstermiş olduğu baskı nedeni ile Kavimler göçü Avrupa’yı kökten etkileyecek bir olay haline gelmiştir. Avrupa’nın nüfusu artmıştır; dil, din, ırk, siyasi ve kültürel yapı değişime b