Askerlik ve Polislik hakkında her şey...

Kavimler Göçünün Maddeler Halinde Sonuçları


Kavimler Göçünün Sonuçları (Maddeler Halinde)
Kavimler göçünün ortaya çıkardığı başlıca sonuçları (özellikleri) aşağıda belirtmiş olduğumuz 10 madde ile açıklanabilir. Daha anlaşılabilir olsun diye maddeleri olabildiğince kısa tutmaya çalıştık.5.maddede kavimler göçünün dini sonucu yer almaktadır.

1-Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır.
2-İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.
3-Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı 4-Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır. Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur. 
5-Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur. (Dini Sonuçları)

6-Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır.
7-Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi­nin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
8-Türkler Avrupa’da birçok devlet kur­muşlardır. (Avrupa Hun imparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar).
9-Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
10-Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.
İnstagram'dan Bizi Takip Etmek İçin 
 
Telegram Grubuna Katılmak için 

Paşlaş:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yukarıdaki Facebook Yorum kutusunu kullanarak sorularınıza anında cevap alabilirsiniz.

Blog Arşivi